MANIFEST

Zmena je život. Akokoľvek to znie ako klišé, je to pravda. Zmena nás posúva ďalej. 

Keď prvá ryba vyrazila na súš. Keď si pračlovek opiekol mäso na ohni. Keď bratia Wrightovci vzlietli. Keď Alexander Fleming objavil penicilín. Keď si Rosa Parks odmietla sadnúť na miesta pre „farebných“. Keď Steve Jobs predstavil iPhone.

Zmena. Evolúcia. Revolúcia.

Byť pasívnymi účastníkmi, pozorovateľmi, viezť sa na vlne - to nám nestačí. Chceme byť tvorcami zmeny, katalyzátormi evolúcie, štartérmi revolúcie. Prichádzame v čase, kedy sa už urobilo veľa dobrého, avšak stále vidíme príležitosti. 

Zlepšiť komunikáciu, meniť postoje, búrať predsudky a skvalitňovať život. Sľúbili sme si, že toto bude naša cesta, toto bude náš cieľ. Zmeníme veci a budeme rásť. Lebo to, čo rastie, neumiera.

Vďaka zmene žijeme.