RESPECT&SHIFT

je platforma, v rámci ktorej iniciujeme, tvoríme a podporujeme projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života. Venujeme sa témam z oblasti spoločenskej zodpovednosti, edukácie, zdravia či pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Respect&Shift je aktivita zakladateľov reklamnej agentúry Respect APP. Veríme, že to má zmysel.